en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
مزایای وبسایت برای پزشکان
1405

مزایای وب سایت برای پزشک ها


نشر بیوگرافی خود دکتر از طریق وب سایت -

اعلام تخصص و تجربه هایش در هر بخش از طریق وب سایت -

اعلام بیماری های رایج و بیماری هایی که جدیدا به وجود آمده اند -

راه درمان بیماریهای رایج -

نشر توصیه های عمومی در مورد بهداشت سلامتی محیط و جامعه -

 ارتباط داشتن با مریضان از طریق وب سایت -

تبلیغات از طریق وب سایت به صورت انلاین -

پیشی گرفتن از دیگر دکتران و متفاوت بودن -

داشتن ایمیل های شخصی -

 سوالات و جواب های رایج در بخش های مختلف طبی در وب سایت با مریضان -

 ارتباط با دیگر داکتران ،متخصصین بیمارستان های داخلی و خارجی از طریق وب سایت -

نتایج تمام تحقیقات علمی و  تخصصی در تمام عرصه های طبی از طریق وب سایت -

درامد داشتن از طریق اعلام تبلیغات از وب سایت -

گرفتن بازخورد رضایت مریضان از طریق وب سایت -

میتواند از طریق وب سایت به خانواده هایی که نیاز به دکتر خصوصی دارند اطلاعات بدهد -

اطلاعات دادن در مورد تعهدات ،سوگندنامه ها و اخلاق یک دکتر خوب -

اعلام هزینه های معاینات و جراحی  -

معرفی انواع داروها و اثرات و عوارض های آن -

معرفی بهترین دکترها در هر بخشی که تخصص دارند -

فرق بین دارو های گیاهی و داروهای شیمیایی -