en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
معجزه تکثیر در نتورک
2092

خلاصه کتاب معجزه تکثیر در نتورک

سرنوشت ما در نتورك به قدرت و مديريت ما بستگي ندارد فقط به اين موضوع بستگي دارد كه چند نفر مثل خودمان مي سازيم . تضمين موفقيت فقط در تعهد به يك چيز است "خود را تكثير كنيم" تكثير اساس و روح نتورك است و يكي از دلايل شكست افراد در نتورك عدم توانايي در تكثير است. آموزش ابرار تكثير است. بهترين رهبر در نتورك كسي است كه بيشترين رهبرها را تربيت مي كند . در نتورك ما نان تربيت افراد توانمند و با اعتماد به نفس و هدفدار را ميخوريم ، بايد رشد كنيم و عامل رشد ديگران باشيم. دو نوع مجموعه وجود دارد ؛ ١- سازمان محور ؛ كه داراي دو ويژگي است اول غرق شدن افراد لول بالا در مسئوليت ها و وظايف و دوم غفلت از ديگر لول دارها و اهداف مجموعه ٢- سيستم محور ؛ اينجا افرادمبنا و اصل نيستند بلكه يك سيستم مستقل و خود مختار وجود دارد كه توسط ليدرهاي پخته اداره مي شود. اساس هوش مالي مبتني بر اصل هوشمندانه كار كردن است نه سخت كار كردن. سازمان ما به اندازه اي كه ما رشد كنيم رشد مي كند پس بايد شكوفا شويم و افراد مجموعه را شكوفا كنيم . كارافرين كسي است كه فرصت را ميبيند و يك گروه تشكيل ميدهد و با راه اندازي كسب و كار از آن فرصت سودآوري مي كند و زماني كه تيمش موفق شد پول دريافت مي كند و رهبري يكي از مهارت هاي كارآفرينان واقعي است . رهبري قابل آموختن است و اندازه يك رهبر به اندازه ميزان مسئوليتش سنجيده مي شود . رهبري مسابقه محبوبيت نيست بلكه رهبران كساني هستند كه به ديگران الهام مي بخشند تا رهبر شوند . باطن نتورك انتقال آموزش و اطلاعات صحيح به لول هاي پايين تر است . موقع ترسيم بايد تعدادافراد آموزش ديده و با انگيزه را بشماريم مهم تر از رشد كمي و رشد سطوح مختلف به كيفيت آموزش و انتقالش به لايه هاي زيرين توجه كنيم . در صورت ايجاد يك فضاي مناسب حمايتي و آموزشي و ساختن رهبراي كارامد ، درامد مطلوب يكي از نتايج و ثمرات فرعي آن ميشود . بايد به افراد مجموعه ايمان بياوريم ، بايد با انها طوري كه مي توانند بشوند رفتار كنيم تا تبديل به همان نفر شوند "افراد تيم ما تبديل به همان چيزي مي شوند كه ما انها را ميبينيم ". يكي از اجزا اصلي رهبري پرورش استعداد و نيروهاي دروني انسانهاست . زماني كه به افراد مجموعه مان احترام بگذاريم و قدرت دروني انها را بپذيريم انها به خود اعتقاد پيدا مي كنند . رهبران بزرگ افراد تيمشان را بزرگ مي بينند و از رشد و شكوفايي انها خوشحال ميشوند در حالي كه مديران كوچك انها را تحقير مي كنند. بايد به افراد تيم جسارت دهيم كه تغيير كنند . براي رشد مجموعه افراد تيم را رهبري كنيم و براي تصاعد خوردن رهبران را رهبري كنيم . هر چه رهبران را رشد دهيم مجموعه هم رشد بيشتري خواهد داشت . فقط ساخت رهبر كافي نيست بلكه بايد رهبران رهبران را بسازيم. پرورش رهبران بسيار دشوار است و نگه داشتن انها دشوارتر است . ويژگي هاي رهبراني كه رهبران را پرورش مي دهند ؛ ١- مي خواهند موفق شوند ٢- بر نقاط قوت توجه مي كنند ٣- بهترين افراد (٢٠٪؜) را پرورش مي دهند ٤- با رهبران مثل افراد ديگر مجموعه رفتار نمي كنند ٥- به ديگران قدرت تفويض اختيار مي دهند ٦- وقت خود را براي پرورش ديگران صرف مي كنند ٧- در پرورش ديگران تصاعدي عمل مي كنند ٨- بر افراد حتي خارج از دسترس خود هم تاثير مي گذارند. دلايل رهبر شدن رهبران ؛ توانايي و استعداد ١٠٪؜ بحران ها ٥٪؜ تاثير و نفوذ يك رهبر ديگر ٨٥٪؜ فقط يك رهبر مي تواند يك رهبر ديگر را پرورش دهد و مردم قاعدتاً از رهبران قوي تر از خودشان پيروي مي كنند و فقط رهبراني كه اعتماد به نفس دارند مي توانند به ديگران قدرت تفويض ببخشند . تمام رهبران قادر به ساختن رهبران ديگر نيستند چون ارزش اين كار را نمي دانند و وقت خودشون و صرف ديگران مي كنند و از افراد كليدي باز مي مانند. اصول رهبري همه جا يكي است و رهبري قابل يادگيري از از تمامي حرفه ها و تخصص هاست مثل تجار، ورزشكاران، نظاميان، روحانيون، سياستمداران و ... همه چيز از ما شروع ميشود و ساختن رهبر از بزرگ ترين اولويت هاست و بايد بعد از شناخت يك نفر الگوي آن شويم و او را پرورش دهيم . داستان كسي كه فكر مي كرد هر شب يكي زير تخت خوابش است و يك دكتر گفته يك سال هفته اي يك بار بيا تا مداوا بشي و هر جلسه ٥٠$ و نجاري كه با بريدن پايه ميز مشكل فرد را حل كرد. بايد به رهبران خود ميدون بديم تا از حداكثر تواناييشون استفاده كنند و اگر از خودمون صرف نظر كنيم و نترسيم كه ناديده گرفته شويم يا جايگاهمون و از دست بدهيم و تفويض اختيار كنيم و به ديگران اعتبار و شهرت بدهيم كارهاي بزرگ اتفاق مي افتند حتي وجودمون بيشتر احساس ميشود. رهبري بايد بر اساس نيت پاك و خوب باشد يعني تعهدي آشكار و از صميم قلب در كمك به ديگران . لينكلن از رقباي سياسي خود در كابينه خود استفاده مي كرد و اعتماد به نفس بالايي همراه با آرامش در رهبري داشت و احساس امنيت شغلي داشت و مسئوليت ضعيف فرماندهانش را به عهده مي گرفت و هميشه به ديگران قدرت اعطا مي كرد و به انها اعتقاد بالايي داشت . بزرگ كردن مردم باعث بزرگ شدن خودمان ميشود . محصولات عالي فراوانند ولي كاسب كاران عالي كميابند. بيل گيتس حتي محصول نرم افزاريش و خودش اختراع نكرده بود . سايت آمازون در يك گاراژ و پاره وقت شروع شد. مردم به دليل ترس از شكست و نداشتن مهارت و تجربه كسب و كار خودشون و راه اندازي نمي كنند . بسياري از كار افرينان تا اولين كسب و كارشون و از دست ندهند كارافرين واقعي نميشوند . مدرسه مهم است اما دانش ياد گرفته در خيابان معلم بهتري است . در نشست هاي هفتگي با تيم به عنوان يك رهبر بايد موارد زير بررسي شوند ؛ ١- شفاف كردن انتظارات به همراه چرايي انها ٢- تعيين و اصلاح اولويت ها ٣- فيدبك فعاليت هاي هفته گذشته ٤- انتقال اطلاعات جديد و مفيد ٥- رهبري كردن تيم ، مانند يك مربي دلسوز مهارت هايي كه بايد فرد در خود تقويت كند بهش بگوييم و در مسير دستيابي به آنها راهنماييش كنيم